Zásady pro ochranu osobních údajů

Zpracování osobních údajů.

Správce

Forlit & Metal, a.s., se sídlem Brněnská 4404/65A, 695 01 Hodonín, IČ: 29149479, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 7234, (dále jen jako „Správce“).

Kontaktní údaje Správce

E-mail: sales@fmetal.cz
Poštovní adresa: Brněnská 4404/65A, 695 01 Hodonín

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů: nabízení obchodu, nabízení pracovních pozic, realiazce poptávky.

Seznam osobních údajů

Následující osobní údaje mohou být s Vaším vědomím zpracovávány pro účely nabízení obchodu a služeb, pro účely nabídky pracovních pozic v naší společnosti nebo za účelem zasílání novinek:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Název společnosti

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování však může být manuální, popř. automatizované.

Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na dobu 6 let, pokud není uvedeno jinak.

Zdroje pro získání osobních údajů

Správce získává osobní údaje prostřednictvím poptávkového formuláře nebo kontaktního formuláře. Osobní údaje mohou být získány i mimo výše uvedené zdroje, především prostřednictvím obchodní činnosti pracovníků Správce.

Zpracování osobních údajů uvedených v poptávkovém formuláři

Odesláním poptávkového formuláře budeme zpracovávat tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Odvolání lze provést zasláním e-mailové zprávy na adresu Správce či písemně na kontaktní adrese Správce.

Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Požádat o informaci a přístup ke zpracování Vašich osobních údajů můžete zasláním e-mailové zprávy na adresu Správce či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo na výmaz

Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů, a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem Správce.

Požádat o výmaz Vašich osobních údajů můžete zasláním e-mailové zprávy na adresu Správce či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

Můžete požádat o opravu, popř. doplnění Vašich osobních údajů Správce zasláním e-mailové zprávy na adresu Správce či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo na omezení zpracování

Můžete požádat Správce o ukončení zpracovávání osobních údajů zasláním e-mailové zprávy na adresu Správce či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování. Požádat o soubor s Vašimi osobními údaji můžete zasláním e-mailové zprávy na adresu Správce či písemně na kontaktní adrese Správce.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.